Vad är viktigast för dig och vad vill du vårda och varför? Vill själv få till mognad, livskunskap samt lära förvalta detta, vill berikas med prestigelöshet samt växa som människa i tankar ord och gärningar. Vill lära att njuta av rätt saker som att uppskatta rätt i livet, uppskatta och se det lilla, attraheras av rätt sorts personer, de sanna, visa, ödmjuka personerna. Vill känna och vara nära de som är ödmjuka för livet och därmed fått viss livsintelligens. Intelligens är i detta sammanhang inte det som de flesta då tänker på utan jag menar nu livets intelligens, att kunna förvalta livskunskap till visdom och sedan ha den rikedom och den ödmjukhet och förmågan att kunna förmedla detta. Dessa människor uppskattar jag, de sanna ärliga prestigelösa, generösa som vårdar sin insida mer än en strävan efter en perfekt kropp! Hitta rätt mening, hitta din mening och vila tryggt i den, i vetskap om att det är just ditt val