Härliga inspelningsdagar sommar 2016 i vackra spegelsalen på Grand. Kul hade vi och att få vara med när den mest känsloladdade scenen spelas in var så intressant i alla bemärkelser!