Ja en påtaglig känsla nu i dag/ kväll är stark frustration: över den orimliga och ogrundade vargjakten, över polisens icke resurser i ett alltmer starkt brottsdrabbat Sverige, att chefer inte tar sitt ansvar och upprörd över en hel del annat som inte är lämpligt att skriva….

Å varför vill Kina ha en hamn här tro….