Du har ett hem av ngt slag  och troligtvis ett jobb el någon regelbunden ersättning. Dina barn relativt friska och du kan ge dem mat var dag, ok kläder och fixa vård vid behov. Du lever i ett fritt land och barnen går i skola. Du är troligen ganska frisk och livet snurrar ganska ok. Du kan ge barnet mat, kläder, rent vatten finns, vård och stöd finns vb, skola finns, grundtryggheten för alla finns, det mesta ganska tryggt och ok i Sverige! Det finns hjälp att få vb! 

I en annan del av världen kan du inte ens ge ditt barn mat, inte vård och du kan inte skydda mot hemskheter, kanske inte ens har rent vatten, inte råd med medicin, kan inte skydda mot ondska, kanske kriget inpå knuten, inga pengar, knappt kläder, ingen skola, din dag blir en överlevnads kamp! 

Perspektiv att betänka när det känns svårt……