Mkt på jobbet och möten till 21. Åker bussen efter externt möte, haglar och passerar blommor, blommor i vart hörn kring attentats platsen. En tyst minut kl 12 för att hedra offren måste tända ett ljus …… 

dagens snap