Möten hela långa dagen…

Stök å bök i tillvaron på flera vis å ute bara snömodd å tristaste dis….