På jobbet kl 07 och sedan full rulle till 16! Lönesamtal, andra viktiga samtal, referenstagning, möten, skrivelser och planering av konferens mm. En spännande  dag på flera vis…

En trevlig AW i goda vänners lag i skön EM sol …

Musik i hissen måste man ju ha såklart 

Maskara test